Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hejtman, Bohuslav
Autor článku
   Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
   K 150. výročí narození Emanuela Bořického
   Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze