Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hoffrichterová, L.
Autor článku
   Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic