Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofierka, Jaroslav
Autor článku
   Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy