Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofírková, Sylvie
Autor monografie
   Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
   Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých moravských měst I
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
   Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
   Holešov
   Klimkovice
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
   Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
   Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
   Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Autor článku
   Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
   Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic)
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
   Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
   Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
   Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
   Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí