Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hofman, Petr
Autor článku
   Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
   Lom Bohdašice - mineralogie lokality
   Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
   Minerály hadců ze Starého Smolivce
   Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
   Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
   Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
   Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
   Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
   Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
   Uranocircit z uranového ložiska Damětice
   Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
   Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
   Wolframové rudy Horažďovicka
   Wollastonit z Nezdic na Šumavě
   Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice