Podrobnosti záznamu

Jméno
   Holečko, Josef
Autor článku
   Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
   Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
   Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
   Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
   Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
   Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
   Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
   Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
   Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
   Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru