Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hošek, Miloš
Autor článku
   Bituminous shales of Krkonoše piedmont basin
   Bituminózní břidlice rudnického obzoru
   Hořlavé břidlice Pobaltí
   Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš
   Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
   Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
   Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech
   Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi
   Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve