Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hradecký, J.
Autor monografie
   Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Autor článku
   Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
   Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
   Landslide dams in the northern part of Czech flysch Carpathians: geomorphic evidences and imprints
   Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
   Recent catastrophic landslide and earthflow complex Hluboče near Brumov-Bylnice, flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
   Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
Editor monografie
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 6 - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity