Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hradecký, Jan, 1974-
Autor článku
   Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
   Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
   Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
   Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
   Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
   Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
   General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
   Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
   Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
   Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
   Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
   Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
   Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
   Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
   The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
   Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
   Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
   Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
   Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
   Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
   Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
   Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
   Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
   Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
   Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
   Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
   Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
   Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí