Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hrádek, Mojmír, 1938-
Autor článku
   The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
   Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
   Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
   Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
   Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
   Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
   The geomorphological map of Brno surroundings
   Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
   Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
   Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
   Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
   Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
   Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
   Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
   Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
   Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
   Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
   Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
   The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
   Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
   Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
   Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
   Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
   Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
   Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
   Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
   Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
   Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.