Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hroncová, Zuzana
Autor článku
   Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
   Ložiská a výskyty bentonitov SSR
   Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
   Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
   Perlity stredoslovenských neovulkanitov