Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hruška, Jakub, 1964-
Autor článku
   Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
   Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
   Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
   Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
   Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
   Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
   Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
   Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
   Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
   The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
   The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
   Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
   Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
   Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
   Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
   Odešel Josef Veselý
   Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
   Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
   Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
   Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
   Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
   Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
   Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd