Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hruškovič, Samuel
Autor článku
   Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
   Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
   Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
   Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
   Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru