Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ilavský, Roman
Autor článku
   Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
   Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze