Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janáková, Katarína
Autor článku
   Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
   Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
   Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany