Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janál, Jiří
Autor článku
   3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
   Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
   Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
   Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
   Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín