Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jančí, Juraj
Autor článku
   Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
   Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
   Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch