Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jankovská, Vlasta
Autor monografie
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
Autor článku
   : Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
   Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
   Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
   Fluviální sedimenty řeky Bečvy ve Vsetíně
   HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
   Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
   Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
   Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic
   Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu