Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janků, J.
Autor článku
   Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
   Migration of fluids controlled by equidistant fracture systems: an example from Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Austria)
   Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
   The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study