Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jánoš, Vít
Autor monografie
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-24
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-05
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-24
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-04
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-24-05
Autor článku
   Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
   Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
   Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)