Podrobnosti záznamu

Jméno
   Janoušek, Ivan
Autor článku
   K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
   Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
   Stanovení dusičnanů v přírodních vodách ultrafialovou spektrometrií
   Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin