Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jansa, Jiří
Autor článku
   Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
   Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
   Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
   Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
   Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
   Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
   Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
   Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
   Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
   Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
   Greigit v sedimentech mostecké pánve
   Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
   K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
   K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
   Kutnohorit nebo kutnahorit?
   Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
   Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
   Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
   Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
   Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
   Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
   Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
   Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
   Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
   Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
   Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
   Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
   Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy