Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jansa, L. F.
Autor článku
   Gamma spectrometric and magnetosusceptibility logs from the Frasnian platform limestones (Moravia): indications of their large correlation potential
   Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
   Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
   Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
   Tilting of Devonian Carbonate Platform along Eastern Borders of the Bohemian Massif: Evidence and Possible Explanations