Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jansa, Lubomír
Autor článku
   Lower Cretaceous Nannofossil Biostratigraphy of Northern Tethyan Himalayas, Shadui Formation, Southern Tibet
   Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)