Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jelínek, J.
Autor článku
   Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
   Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
   Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
   Morfotektonická studie opavské oblasti
   Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
   Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area