Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jeník, Jan
Autor článku
   Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
   HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
   IGCP No.429 Organics in major environmental issues (1998-2002)
   UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
   Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
   Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
   Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť