Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kadlecová, R.
Autor monografie
   Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
Autor článku
   Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
   Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi