Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kadounová, Zdeňka
Autor článku
   Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
   Behaviour of graphite during regional metamorphism and deformation of sedimentary rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
   Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
   Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
   Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
   Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
   Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů