Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kahan, Štefan
Autor článku
   Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
   Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
   Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov