Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kalát, Josef
Autor článku
   GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
   GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
   Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí