Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaličiaková, Elena
Autor článku
   Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
   Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
   Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
   Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
   Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
   Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
   Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota