Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kalina, Jaroslav
Autor článku
   Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
   Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
   Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
   Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB