Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kallabová, Eva
Autor monografie
   Dačice
   Dolní Kounice
   Dubňany
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Geografie malých moravských měst I
   Holešov
   Klimkovice
   Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
   Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Autor článku
   Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí
   Brno-univerzitní město
   Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
   Cycle Transport in Cities - Best Practices versus Brno
   Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
   Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
   Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
   Extrémní hydrologické jevy v krajině
   Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas
   Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
   Gaps of wind turbines perception in central European space
   Geografie malých měst
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   The historical background and current situation of mass (industrial) forms of housing in the Ostrava region (Czech Republic)
   Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
   Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
   Kategorizace obytných ploch Ostravska
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
   New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?
   Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
   Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
   Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
   Perception and public opinion of wind power plants
   Postavení absolventů škol na trhu práce
   Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
   Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
   Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
   Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
   Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
   Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007)
   Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
   Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
   Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia
   Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
   Současná situace Kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem
   Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
   Srovnání image vybraných malých moravských měst
   Der Strukturwandel der Kleinstädte in Mähren
   Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
   Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
   Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
   Urban Environment in European Big Cities
   use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
   Utilization of waters in rural region by anglers - motivation and conflicts
   Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
   Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině
   Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
   Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
   Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
   Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
   Vzdělávací funkce malých moravských měst ů možný nástroj jejich hierarchizace
   The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
   Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
   Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce
   Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
   Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
   Změny venkova v suburbánních oblastech
Editor monografie
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts