Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaloč, Miroslav
Autor článku
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   Lignite as a chemical raw material
   Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
   Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti