Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaločaj, Pavol
Autor článku
   Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
   Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
   Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
   Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu