Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kalvoda, Jiří, 1953-
Autor článku
   Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
   Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
   Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
   Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
   Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
   Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
   Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
   Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
   Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
   A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
   Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
   Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
   A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
   Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
   Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
   Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
   Professor Musil - 75
   Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
   Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Svrchnotournaiská foraminiferová a konodontová fauna z okolí Mokré u Brna
   Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension
   Upper frasnian and lower tournaisian events and evolution of calcareous foraminifera : close links to cllimatic changes
   Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí