Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kanasiewicz, Jerzy
Autor článku
   Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
   Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
   Pierwiatski promieniotwórcze w Sudetach
   Young alkaline volcanism and related metasomatic processes in the vincinity of Bogatynia, Poland