Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klímová, Helena
Autor monografie
   Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
Autor článku
   Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
   Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
   Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků