Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klinec, Albín
Autor článku
   Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
   Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
   Scheelitové zrudnenie južných svahov Nízkych Tatier
   Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)