Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kocák, Augustin
Autor článku
   Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
   Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
   Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
   Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
   Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
   Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
   Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
   Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
   Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi