Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kochaník, Ján
Autor článku
   Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
   Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001