Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kováčik, Martin
Autor monografie
   Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
   Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
   Petrographical atlas of basic rock-types on the map sheets Avan and Eshtobin
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
Autor článku
   Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
   Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
   Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
   Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians)
   Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
   Structural and metamorphic records in bytownite gneisses of the Vrbno Group (Silezikum, Bohemian massif)
   Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza