Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kováčik, Miloš
Autor článku
   6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
   Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
   Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
   Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
   Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
   Svahové deformácie na pobreží juhozápadného Anglicka
   Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
   Zemný prúd v katastri obce Klieština