Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kováčiková, Mária
Autor článku
   Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
   Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
   Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
   Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
   Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
   Zemný prúd v katastri obce Klieština