Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kovář, P.
Autor článku
   Molecular simulations of clay minerals
   Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka
   Významné krajinnoekologické pracoviská