Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříž, Hubert, 1933-
Autor článku
   Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
   Geografické podmínky vzniku povodní
   Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
   Vliv vodních nádrží na životní prostředí
   Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
   Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu