Podrobnosti záznamu

Jméno
   Křížek, Marek, 1974-
Autor článku
   Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
   Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
   Floodplain and its delimitation
   Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
   Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
   Laboratory simulation of regelation cycle
   Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
   Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
   Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
   Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
   Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
   Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
   Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
   Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
   Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
   Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
   Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
   Svahové pohyby v Rusavské hornatině
   Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
   Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
   Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa