Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kühn, Petr
Autor článku
   Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
   Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
   Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
   A general scheme of treatment of black shale samples and some results of X-ray analyses of oriented rock silices
   Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
   Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
   Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
   Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
   Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
   Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí
   Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
   Minerály antraxolitu od Vrchlabí
   Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
   Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
   Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
   Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
   Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
   Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
   Střelniční žíla v Doksech
   Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
   Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
   Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
   Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
   Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
   Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor