Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kukal, Zdeněk
Autor monografie
   Analysis of previous trends and existing state of research and development in the Czech Republic and a comparison with the situation abroad
   Analysis of the existing state of research and development in the Czech Republic and comparison with the situation abroad
   Geological mapping in 18th and early 19th centuries in the Central Europe
   Geologická paměť krajiny
   Geologové České geologické služby, jejich dílo a život
   Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
   Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
   Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian)
   Svět geologie, portál o neživé přírodě
Autor článku
   Address of a Czech geologist dedicated to the 150 years jubilee of the Geological Survey of Austria
   Address of a Czech geologist dedicated to the 150th jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt)
   Anthropogenic v. geogenic mass movements - Czech case history
   The Atlantis; never ending conflict between science and fiction
   Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammergutes
   Čeští geologové v mimoevropském světě
   Eighty years of the Bulletin of Geosciences
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
   Mořská přírodní rizika - hrozba i pro střední Evropu ?
   Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
   Osmdesát let Českého geologického ústavu
   Přírodní katastrofy a rizika
   Přírodní superkatastrofy globálního rozsahu; jsme na ně připraveni ?
   Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století