Podrobnosti záznamu

Jméno
   Laštovičková, Marcela
Autor článku
   A contribution to the measurement of frequency dependence of electrical conductivity of rocks
   Effect of the time factor on the temperature dependence of electrical resistivity of some rocks
   Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
   Electrical conductivity of some rocks from the Indian subcontinent
   Electromagnetic induction and elecrical conductivity in the Earth´s body
   Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
   Laboratory measurements of electrical conductivity and its anisotropy of the KTB rocks, comparison of those results with results from the Kola and the Krivy Rog superdeep boreholes
   Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
   Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
   Někotoryje svjazy električeskich parametrov gornych porod i ich chemičeskogo sostava
   Special geophysical methods: the physical properties of rocks from the KTB boreholes